De energietransitie in 10 begrippen

Energietransitie. Een begrip waar we niet omheen kunnen en ook zeker niet willen. Om klimaatverandering tegen te gaan, is overstappen op andere energiebronnen broodnodig. Maar wat houdt deze transitie nu eigenlijk in? Deze 10 begrippen moet je kennen.

Energietransitie

De energietransitie is de overstap van fossiele naar duurzame energiebronnen. Dit is hard nodig, want door jarenlange verbranding van fossiele brandstoffen is veel CO2 uitgestoten met de opwarming van de aarde als gevolg. Om deze uitstoot te verminderen, zijn de ambities best stevig. In 2050 moet Nederland voor 100% CO2 neutraal zijn, zo heeft de regering in het Klimaatakkoord bepaald. Om deze doelstelling te behalen, zullen we moeten blijven innoveren en ons gedrag moeten veranderen.

Grijze versus groene stroom

Deze twee termen zijn bedacht om het onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende manieren waarop we energie opwekken. Zo geeft groene energie aan dat de energie afkomstig is van duurzame bronnen zoals wind, zon en water. Grijze stroom betekent dat de stroom afkomstig is van fossiele brandstoffen, zoals aardgas en steenkolen.

Gelukkig stijgt het aandeel opgewekte groene energie in Nederland enorm. Zo berekende het CBS dat alleen al de productie van groene stroom in 2020 met 40% steeg ten opzichte van het jaar daarvoor! Helaas maken we nog onvoldoende gebruik van die groene stroom. Dat komt omdat er op sommige momenten geen vraag is naar energie. Die vraag creëren wij door slim te laden. Met Smart Driving kun jij optimaal van deze groene stroom gebruikmaken.

GvO’s en sjoemelstroom

GvO staat voor Garantie van Oorsprong en is een bewijs waarmee leveranciers de herkomst van duurzaam geproduceerde energie aantonen. Helaas wordt er met deze GvO’s flink gesjoemeld. Wat er gebeurt, is dat energieleveranciers op grote schaal GvO’s uit het buitenland inkopen. Zo kun je grijze stroom afkomstig van Nederlandse fossiele brandstoffen op de markt brengen als groene stroom, door daar bijvoorbeeld een GvO van Noorse waterkrachtcentrales los bij in te kopen. Gelukkig zijn er steeds meer bedrijven en energieleveranciers die geen gebruik maken van deze GvO’s. Net als wij kopen zij alleen Nederlandse GvO’s en versnellen daarmee de lokale energietransitie. Daar krijgen we nu energie van!

CO2-certificaten

CO2-certificaten zijn door de Europese Commissie bedacht om duurzaamheid en klimaatneutraal ondernemen te stimuleren bij grote bedrijven. Deze certificaten heten ook wel emissierechten. Elk Europees bedrijf dat meer dan 25 ton CO2 uitstoot, moet deze rechten verplicht aankopen. Heeft het bedrijf meer emissierechten dan het uitstoot, dan kan het de rechten aan anderen verkopen. Ieder jaar daalt de totale toelaatbare CO2-uitstoot met 2,2%, met de bedoeling om uiteindelijk op 0% uit te komen. Zo komen er dus steeds minder emissierechten beschikbaar. Hierdoor worden bedrijven gestimuleerd om te investeren in CO2-reductie.

CO2-gecompenseerd gas

CO2-gecompenseerd gas is aardgas dat na verbranding gecompenseerd wordt voor de CO2-uitstoot. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het planten van bomen. Omdat zij CO2 gebruiken voor hun groei compenseren ze daarmee de CO2-uitstoot van het aardgas. Daarom wordt CO2-gecompenseerd gas ook wel bosgecompenseerd of klimaatgecompenseerd gas genoemd.

Terugleveren en salderen

Heb je zonnepanelen? Goed bezig! Je krijgt je energie immers direct van de bron. En in sommige gevallen levert dat je ook nog iets op. Als je meer energie opwekt dan je verbruikt, lever je dit terug aan het elektriciteitsnet. Voor elke teruggeleverde kW krijg je hetzelfde terug als dat het je zou kosten. Laat dat zonnetje dus maar komen! De verrekening van deze teruglevering noemen we salderen. Eerst wordt de teruggeleverde elektriciteit afgetrokken van je verbruik. Aan het eind van het jaar betaal je dan alleen voor de verbruikte energie die overblijft. Lever je meer terug dan je verbruikt, dan ontvang je een terugleververgoeding. Zo houd je een leuk zakcentje over aan je rol als energieproducent.

(On)balans op het net en congestie

Vraag en aanbod met elkaar laten samenkomen. Dat heet het net balanceren. Als vraag en aanbod niet op elkaar aansluiten, dan ontstaat er onbalans op het energienet. Maar het net in balans houden is bij groene energie net even iets uitdagender dan bij grijze energie. Waar we de gascentrales met een druk op de knop kunnen op- of afschakelen wanneer we willen, is dat met zon en wind niet zo makkelijk. Waait het onverwacht hard en schijnt het zonnetje uitbundiger, maar is er weinig vraag? Dan zou het net overbelast kunnen raken. Deze filevorming op het net wordt ook wel congestie genoemd. Als er te veel energie op het net dreigt te komen, kunnen gascentrales worden afgeschakeld.

Omgekeerd kan onbalans ook ontstaan wanneer er een piek is in de vraag naar energie. Gascentrales moeten dan extra bijspringen om deze piek op te vangen. Om dit te voorkomen, heeft LeasePlan Energy Smart Driving bedacht. Met dit pakket laden we je auto op momenten dat het aanbod groene energie hoog is en pauzeren we het laden als er weinig aanbod is. Met dit slimme laden sturen we dus de vraag naar energie, om deze te laten aansluiten bij het aanbod. Met Smart Driving versnellen we zo de energietransitie. Daar kan jij aan bijdragen!