Hoe voorkomen we dat het elektriciteitsnet ontploft?

Wij hebben een missie: volledig CO2-vrij rijden mogelijk maken. Hoe meer mensen elektrisch rijden, hoe dichter we bij dat doel komen. Die auto’s moeten alleen wel allemaal worden opgeladen. En dat brengt uitdagingen met zich mee.

De afgelopen jaren hebben steeds meer consumenten voor een elektrische auto gekozen. Een goed teken, want de uitstoot van brandstofauto’s draagt direct bij aan opwarming van de aarde. Maar als al deze elektrische auto’s moeten worden opgeladen, vraagt dit veel van ons elektriciteitsnet. Als iedereen morgen besluit om z’n auto in te ruilen voor een gloednieuwe elektrische variant, lopen we het risico dat het elektriciteitsnet overbelast raakt. Hoe werkt dat? En belangrijker: hoe zorgen we ervoor dat iedereen wél elektrisch kan rijden?

Uit balans: energieoverschot

Overbelasting van het elektriciteitsnet kan twee verschillende oorzaken hebben. Eén daarvan is dat er te veel energie op het net is. Kolencentrales produceren een groot deel van de energie in Nederland. Deze kunnen niet gemakkelijk aan of uit worden gezet en produceren daarom altijd een bepaalde hoeveelheid stroom. Voor kleine hoeveelheden stroom kunnen gascentrales eventueel bijspringen. Over beide stroomproducenten hebben we dus veel controle.

Op de opwek van groene stroom hebben we minder grip. Alle stroom die windmolens en zonneparken produceren, komt direct op het net. Als het harder waait dan we hadden voorspeld en er dus onverwachts meer groene stroom op het net komt, kan er filevorming, ook wel congestie, ontstaan. We kunnen gascentrales nog wel afschakelen, maar kolencentrales kunnen moeilijk worden uitgezet. Vergelijk het met een echte file. Als veel automobilisten opeens besluiten dat ze allemaal op hetzelfde moment de weg op moeten, ontstaat er file. We kunnen nog wel een spitsstrook opengooien, maar meer kunnen we niet doen om file te voorkomen.

Zo werkt het ook met groene stroom. En dat zal met de toegenomen klimaatzorgen en daarmee hogere vraag naar duurzame energiebronnen alleen maar toenemen. Een mogelijk gevolg van congestie is dat stroom niet op tijd zijn bestemming bereikt. Nog ernstiger is het dat netbeheerders de stekker uit nieuwe duurzame energieprojecten moeten trekken. Daarmee worden onze groene ambities nog een tikkeltje ambitieuzer.

Uit balans: energietekort

Omgekeerd is een tekort aan stroom ook een oorzaak van overbelasting van het net. Een tekort aan stroom wordt veroorzaakt door een te grote vraag naar stroom. Als de vraag naar stroom in een bepaalde regio groter is dan wat door de stroomkabels past, gaat het mis. Wanneer de marges van deze kabels worden overschreden, kan het licht uitgaan in het hele gebied, alle stroom valt uit. Je kunt je dus wel voorstellen wat er gebeurt als iedereen morgen elektrisch gaat rijden. Als al deze auto’s op hetzelfde moment willen laden en stroom van het net vragen, zullen we rond etenstijd kaarsjes aan moeten steken.

In balans

Een oplossing voor lokale overbelasting is netverzwaring. Alle stroomkabels worden uit de grond gehaald en vervangen door dikkere kabels, die grotere hoeveelheden stroom kunnen vervoeren. Voor nu een goede oplossing, maar in de toekomst niet houdbaar. We kunnen de straat niet blijven opentrekken. Bovendien lost dit alleen lokale problemen op en is dit geen oplossing voor een algeheel tekort aan stroom. Daarom hebben wij Smart Driving in het leven geroepen. Met onze slimme laadtechnologie laden wij elektrische auto’s op het moment dat er (te) veel groene stroom is, en pauzeren wij het laden als de vraag toeneemt. Zo houden we het net in balans als het overbelast dreigt te raken, en kan iedereen morgen toch in die gloednieuwe elektrische auto stappen.

En door!

Daar laten we het niet bij. Zo denken we nu al na over oplossingen waarbij je auto wordt geladen met jouw zelf opgewekte stroom, door deze in een accu op te slaan. Daarnaast kan je elektrische auto in de toekomst ook terugleveren aan het net of aan je huis. Op piekmomenten kan je auto dan het net ontlasten of zelfs je wasmachine en frituur draaiende houden. We blijven innoveren en zijn nu al druk bezig met de uitdagingen van morgen.