Zonnepanelen en slim laden: hoe werkt dat?

Met Smart Driving laden wij je elektrische auto op de meest gunstige momenten – gunstig voor het net en gunstig wat betreft groene opwek. Maar hoe combineren wij onze technologie met zelf opgewekte stroom?

Zonnepanelen zijn populair, zeker onder elektrische rijders: de recentste statistieken laten zien dat maar liefst 75% in het bezit is van zonnepanelen. Een vraag die logischerwijs bij deze groep speelt, is hoe zelf opgewekte stroom zo efficiënt mogelijk kan worden ingezet voor het laden van de auto. En nog belangrijker: hoe combineert LeasePlan Energy slim laden met zonnepanelen?

Zonnepanelen en salderen: de basis

Bij veel eigenaren van zonnepanelen wellicht al bekend, maar voor wie hier nog onbekend mee is (of om de kennis weer een beetje op te frissen): hoe zit het precies met zonnepanelen en salderen? In een zonnepaneel, ook wel PV-paneel, wordt zonne-energie omgezet in elektriciteit. PV staat voor Photo Voltaic: het zijn de foto-voltaïsche cellen in het paneel die de zonne-energie opvangen. Met behulp van een omvormer kan de opgewekte stroom vervolgens aan het elektriciteitsnet worden geleverd, worden opgeslagen of direct worden verbruikt.

Zonnestroom die je niet direct zelf verbruikt, wordt in de meeste gevallen aan het net geleverd. Hiervoor ontvang je van je energieleverancier een soort vergoeding. Op de jaarrekening wordt alle eigen opwek namelijk tegen het totale verbruik weggestreept (gesaldeerd). Door deze salderingsregeling maakt het dus niet uit of jouw zelf opgewekte stroom direct wordt verbruikt door je auto of andere apparaten, of dat deze stroom het net op gaat.

De salderingsregeling was in het leven geroepen om de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren. Hierdoor heb je als consument namelijk een relatief korte terugverdientijd. De overheid heeft besloten dat deze regeling hoogstwaarschijnlijk – niets is nog zeker – in 2023 wordt afgebouwd. Vanaf dat moment krijg je voor stroom die je teruglevert alleen nog het kale leveringstarief vergoed, terwijl je voor de stroom die je verbruikt ook allerlei belastingen betaalt. Het wordt dan gunstiger om zelf opgewekte stroom zoveel mogelijk direct te verbruiken.

Salderen in de praktijk

Dat was een hoop tekst. Laten we dit eens in cijfers uitdrukken. Stel dat je  3000 kWh verbruikt, 2000 kWh opwekt en €0,30 per kWh betaalt. Onder de salderingsregeling wordt dit op de jaarrekening tegen elkaar weggestreept: je betaalt slechts 1000 x €0,30 = €300,- voor de levering van stroom (zonder vaste leveringskosten).

Wanneer de salderingsregeling vervalt, komt dit rekenvoorbeeld er anders uit te zien. De kosten voor de levering van stroom bedragen 3000 x €0,30 = €900,-. Maar je krijgt slechts 2000 x €0,16 (het kale leveringstarief) = €320,- vergoed. Je betaalt jaarlijks dan €580,- voor de levering van stroom.

PV, EV en slim laden: waar doe je goed aan?

Onze slimme laadtechnologie berekent bij de start van een laadsessie de meest optimale momenten om te laden. We zoeken hierbij naar momenten waarop er weinig vraag naar stroom is en er veel groene stroom op het net beschikbaar is. Het kan zo zijn dat we laden als jouw zonnepanelen stroom produceren, omdat onze voorspellingen uitwijzen dat dit een gunstig moment is.

Dit is echter niet altijd het geval. Als het zonnetje schijnt op een moment waarop er óók veel vraag naar stroom is, kan het zijn dat wij het laden alsnog pauzeren. Alle opgewekte stroom komt op het net en wordt op dat moment goed benut door andere huishoudens. Zo voorkomen we ook dat er extra grijze stroom moet worden geproduceerd voor het laden van auto’s. We zoeken dan een nog beter moment, bijvoorbeeld ’s nachts, waarop we opgewekte windenergie goed kunnen benutten.

Op dit moment ondervind je hier geen nadeel van, maar in de toekomst loont het wel om eigen opwek zoveel mogelijk direct in de auto te laden. Daarom zitten wij natuurlijk niet stil. Zodra de salderingsregeling definitief vervalt, wordt het mogelijk om jouw opgewekte stroom direct in jouw auto te laden. Zo blijft slim laden de meest voordelige én duurzame optie!